De beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Je hebt een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Hoewel ze je als ondernemer beide beschermen, bestaan er wel degelijk veel verschillen tussen deze verzekeringen. Het is als ondernemer uitermate belangrijk om goed verzekerd te zijn. Doe je dat niet, dan loop je grote risico’s en speel je met de toekomst van je bedrijf.

Het ongeluk en het kleine hoekje

In de wetenschap dat een ongeluk nog steeds in een klein hoekje zit, is het zeer verstandig om je als ondernemer zo goed mogelijk te verzekeren. Zo heb je de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, beroepsaansprakelijkheidsverzekering ZZP en ook de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze laatste verzekering is voor een aantal beroepsgroepen verricht. Dan moet je denken aan accountants, architecten en advocaten. Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering ben je verzekerd tegen schade die ontstaat door beroepsfouten.

Anders kan het voortbestaan van je bedrijf zomaar in gevaar komen

Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ben je verzekerd tegen letselschade en materiële schade. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is er om je te verzekeren tegen vaak zuivere vermogensschade, tegen financiële verlies dus. Stel je eens voor dat je niet verzekerd bent en zelfs met claims te maken krijgt. Het voortbestaan van je bedrijf komt dan in het geding. Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voorkom je dit dus. En hoewel het een verzekering is die dus slechts voor een beperkt aantal beroepen verplicht is, is het zeer verstandig een dergelijke verzekering af te sluiten. Dit kan overigens alleen als je ook een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebt afgesloten.

Bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering gaat het om vermogensschade

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt vaak ingezet als een verkeerd advies gegeven wordt, er een verkeerde berekening gemaakt is, als niet alle of onjuiste informatie is gegeven; fouten dus die grote financiële consequenties kunnen hebben dus. Maak jij een verkeerde berekening, dan kan een bedrijf jou aansprakelijk stellen voor de schade. Voor de vermogensschade dus. Als je verzekerd bent, dan dekt de verzekering de schade. En hoewel foutloos werken steeds je streven is, kan iedereen een keer een fout maken. Zorg er dan voor dat het geen duur foutje voor jezelf wordt.

Risico dat je loopt om aangesproken te worden op een beroepsfout

Sluit je een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af, dan ben je dus gedekt voor het risico dat je loopt om aangesproken te worden op een beroepsfout. Vaak zijn zelfs de beroepsfouten die al voor de start van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn ontstaan en pas na de ingangsdatum worden ontdekt gewoon meeverzekerd. Dit is wat men ook wel het voorrisico noemt.

Geen letselschade en materiële schade

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt dus geen letselschade en evenmin materiële schade. Daar is dus de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor bedoeld. Uiteraard wordt ook de schade die door opzet en door roekeloosheid ontstaat niet door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering vergoed. De hoogte van de premie die je elke maand voldoet voor deze verzekering is onder meer afhankelijk van de omzet van het bedrijf.

Mensen met een juridisch en financieel beroep

Met name mensen die een juridisch beroep hebben zoals advocaten en juridisch adviseurs doen een beroep op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, iets dat ook geldt voor mensen die in de techniek werken zoals architecten en ingenieurs. Zeker de financiële beroepsgroep – accountants en boekhouders- weet wat een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is zoals dit zeker ook van toepassing is op de fiscale beroepen (belastingadviseurs), mensen die werkzaam zijn in het advies- en interim management en ICT-beroepen. Zij doen niet zelden een beroep op deze verzekering,

Ook dekking tegen schending van de geheimhouding

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking tegen schending van geheimhouding. In alle gevallen voorkom je met de verzekering hoge kosten als gevolg van een beroepsfout. In bepaalde gevallen kan ook sprake zijn van dekking tegen aanspraken tot personen- en zaakschade van opdrachtgevers. Het is in elk geval zeer verstandig om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Het heeft zeker ook iets met de maatschappij te maken. Je ziet een toename van juridische procedures. Je wordt als ondernemer veel sneller aansprakelijk gesteld. Bovendien worden de opdrachten steeds complexer en de concurrentie steeds groter. Als ondernemer ben je zeer kwetsbaar als je geen verzekering af hebt gesloten.

Opdrachtgevers kunnen het als eis stellen

Hoewel de beroepsaansprakelijkheidsverzekering dus verplicht is voor een aantal beroepen, kan het zo zijn dat een opdrachtgever het als een eis stelt dat je een beroepsaansprakelijkheidsverzekeing afsluit. Anders zul je de opdracht niet krijgen. Ook bepaalde brancheverenigingen stellen het als eis om lid te kunnen worden. Een dergelijke verzekering geeft je bedrijf bovendien professionaliteit, een professionele uitstraling dus. Als je deze verzekering hebt, dan weten opdrachtgevers meteen dat jij de zaken goed voor elkaar hebt. Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering ben je verzekerd voor nalatigheid en privacy, bijvoorbeeld dus als je per abuis de geheimhoudingsplicht overtreedt. Ook ben je verzekerd voor reconstructiekosten. Dat is het herstellen van documenten of data die eventueel zoek of beschadigd zijn geraakt. Dat geldt ook voor smaad en laster; de verdediging wordt dan gedekt net als een eventuele schadevergoeding die betaald moet worden. Je bent eveneens gedekt voor zaken die gaan over intellectuele eigendomsrechten.

De kosten voor de premie zijn afhankelijk van verschillende factoren

De kosten voor de verzekering hangen zoals gesteld van meerdere factoren af. Het is belangrijk welk beroep je precies uitoefent, het is afhankelijk van hoeveel medewerkers je onderneming heeft en wat je precies wilt verzekeren. Dan nog even over beroepsfouten. Een beroepsfout is bijvoorbeeld dat je als administrateur een foute BTW berekening doorgeeft en de klant vervolgens een boete krijgt van de Belastingdienst. Of je geeft een onjuist advies waardoor een bedrijf schade loopt, het kan echter ook dat je als ondernemer iets vergeet te gebruiken, waardoor blijkt dat een bepaalde toepassing niet werkt. Vaak kun jij je tot een bedrag van maximaal 500.000 euro of een miljoen euro per geval verzekeren. Ook daar heb je als ondernemer dus zelf de hand in. Een ding is zeker, geen verzekering nemen en met claims te maken krijgen bezorgt je niet alleen slapeloze nachten, het kan ook het voortbestaan van je bedrijf nadrukkelijk op de tocht zetten. En dat wil je natuurlijk niet. Iedereen mag een keer een foutje maken zonder dat dit meteen desastreuze gevolgen heeft. Dit kan echter alleen als je goed verzekerd bent. Vergelijk verschillende beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen via Diks.nl!