short lease auto

Voor wie is een short lease nu precies het interessantst?

Sinds de introductie van de short lease op de markt is er reeds heel wat over gezegd en geschreven. Heel wat bedrijven, maar ook particulieren hebben er door de jaren heen voor gekozen om gebruik te maken van een leasing voor het verwerven van bepaalde dure machines of andere zaken. Het was echter gedurende een lange tijd een doorn in het oog van velen dat een leasingovereenkomst toch al snel een vier à vijf jaar lang moest lopen, afhankelijk van de kostprijs van de machine of het andere artikel waarin werd geïnvesteerd. Daar is ondertussen in verandering in gekomen door de komst van de zogenaamde short lease. Bent u ook geïnteresseerd in wat een short lease nu precies is en of deze voor u al dan niet interessant kan zijn? We vertellen het u graag hier op deze pagina!

Wanneer u behoefte heeft aan een optimale flexibiliteit

Door gebruik te maken van een short lease kunt u zoals de naam reeds laat vermoeden rekenen op een beperkte looptijd. Bovendien is het ook nog eens zo dat u in tegenstelling tot bij een standaard lease steeds over de mogelijkheid beschikt om uw contract op te zeggen. Dit kan zowel wekelijks als maandelijks gebeuren afhankelijk van de vastgelegde bepalingen in de overeenkomst. Loopt er een bepaalde opdracht of project binnenkort ten einde? Dan is een short lease wellicht veel interessanter dan een langlopende leasingovereenkomst.

De auto is bij een short lease onmiddellijk inzetbaar

Nog een extra voordeel in vergelijking met een gewone lease is dat met name een auto waarvoor een short lease wordt afgesloten in principe nagenoeg meteen inzetbaar is. Dit gezegd zijnde wordt er doorgaans wel nog een bepaalde verwerkingstijd gehanteerd. Deze is in principe gelegen tussen de 24 en 48 uur na ondertekening van de short lease overeenkomst. In ieder geval, heeft u snel behoefte aan een nieuwe auto, maar beschikt u zelf niet over de financiële mogelijkheden om deze aan te schaffen? Ook dan is het mogelijks interessant om daarvoor in de richting te kijken van een short lease.

Wanneer u niet voor financiële verrassingen wil komen te staan

De zekerheid welke kan worden gerealiseerd door middel van een short lease is onder meer het gevolg van het feit dat er een vaste maandelijkse kostprijs wordt gehanteerd. Deze kostprijs omvat bovendien alles. Specifiek voor het afsluiten van een short lease voor een auto geldt dan ook bijvoorbeeld dat de volgende kosten zijn inbegrepen:

  • De verzekering die moet worden afgesloten voor de auto;
  • De onderhoudskosten welke gemaakt dienen te worden;
  • De kosten voor het mogelijks moeten herstellen van de auto;
  • De afschrijvingskosten van het voertuig;

Bovenstaande is natuurlijk interessant omdat op deze manier een short lease een optimale zekerheid weet te bieden. Daar staat evenwel tegenover dat de maandelijkse kostprijs in vergelijking met een gewone leasingovereenkomst een flink stuk hoger kan komen te liggen. Het feit dat u echter over de mogelijkheid beschikt om het contract in principe op eender welk gewenst ogenblik stop te zetten zorgt ervoor dat u bij onverwachte veranderingen in uw persoonlijke of zakelijke situatie meteen kunt ingrijpen.