Wat is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Ben je actief binnen de dienstverlenende sector? Bijvoorbeeld als adviseur of architect? Een kleine fout kan tot grote schade leiden. Je loopt namelijk het risico dat de opdrachtgever jou aansprakelijk stelt voor eventuele schade. Een adviseur kan bijvoorbeeld verkeerd advies geven op het gebied van belasting, waardoor de opdrachtgever te veel moet afdragen aan de Belastingdienst. Een fout in het ontwerp van een architect kan ook tot schade leiden. Het ontworpen gebouw kan bijvoorbeeld niet aan de eisen van de opdrachtgever voldoen. Als architect is het dan ook verplicht om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) af te sluiten. Met deze verzekering verzeker je jezelf tegen financiële gevolgen van schade veroorzaakt door beroepsfouten. Dit betekent dat de verzekeringsmaatschappij de schade voor jou zal vergoeden indien je een fout maakt.

Het risico van aansprakelijkheid beperken


Ondanks dat fouten maken menselijk is, wil je natuurlijk proberen schadeclaims te voorkomen. Het risico hiervan kun je beperken, door het contact met de opdrachtgever goed te onderhouden. Het is daarbij belangrijk om te zorgen voor goede algemene- en leveringsvoorwaarden. Daarnaast kan je de opdracht schriftelijk vastleggen en voorleggen aan de opdrachtgever, zodat alles inzichtelijk is voor beide partijen. Mocht er dan alsnog een beroepsfout voorkomen, dan kan aanspraak worden gemaakt op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Het gebeurt weleens dat de opdrachtgever meer eist dan waar hij recht op heeft. Door inzicht te geven in de opdracht en voorwaarden kunnen deze hoge schadeclaims voorkomen worden. Verder is het belangrijk om te weten dat het bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering gaat om zuivere vermogensschade. Dit is financiële schade die niet voortkomt uit materiele en letselschade.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen vergelijken

Waar kun je het beste een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten? Dit is een veel gestelde vraag, aangezien je natuurlijk de beste dekking tegen de beste premie wilt hebben. Een tool hiervoor zijn de vergelijkingssites. Deze sites maken inzichtelijk tegen welke premie je een verzekering kunt afsluiten. Mocht je als zelfstandig ondernemer een zakelijke rekening bij bijvoorbeeld de Rabobank, kun je daarbij ook een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Zo hou je alles onder één dak, dit is wel zo overzichtelijk. Tenslotte dient er rekening gehouden te worden met het feit dat bij de meeste verzekeraars alleen een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten kan worden wanneer je lid bent van een beroepsvereniging.