Wat kan een advocatenkantoor voor mij betekenen?

Advocaat is een bekend beroep, maar door de algemeenheid van het beroep vaak moeilijk te beschrijven. Want een advocaat doet zoveel meer dan enkel gerechtelijke procedures voeren. Een advocaat bemiddelt, adviseert, onderhandelt en procedeert over allerlei  verschillende soorten juridische zaken. Hij of zij behartigt uw juridische belangen en dient als contactpersoon voor de tegenpartij. Een advocaat informeert u over de rechten en plichten die u heeft, correspondeert met de tegenpartij en onderhandelt om het maximale resultaat voor u te bereiken. Advocatenkantoor Phea is zo ingericht dat de verschillende advocaten die in dienst zijn het werk zo efficiënt mogelijk kunnen uitvoeren.

Schikken van juridische geschillen

Bij juridische geschillen denkt men snel aan rechtbanken, rechters en veroordelingen. In de praktijk ligt dit echter heel anders. Veel geschillen worden namelijk opgelost zonder tussenkomst van een gerechtelijke procedure. In deze gevallen wordt namelijk een regeling getroffen en vastgelegd in een overeenkomst tussen twee partijen. Advocaten adviseren en informeren u over de ontwikkelingen en zorgen dat alles geregeld wordt met de tegenpartij. Door een juridisch geschil te schikken, besparen beide partijen elkaar veel tijd en kosten die inherent zijn aan gerechtelijke procedures.

Kenmerken van een advocaten

Advocaten in Nederland zijn verplicht lid van de Nederlandse Orde van Advocaten en hebben een aantal beroepsregels waar ze zich aan moeten houden. Deze zijn vastgelegd in de Advocatenwet en beschrijven onder andere de belangrijkste kenmerken van een advocaat:

Partijdigheid

Een advocaat is per definitie partijdig: hij behartigt enkel uw belangen en nooit die van de tegenpartij. In sommige gevallen kan een advocaat beide partijen dienen. Bij een echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek kan een advocaat de belangen van beide partijen behartigen. Dit moet dan een bewuste keuze zijn van beide partijen.

Deskundigheid

Een advocaat mag zich alleen zo noemen als hij met succes een rechtenstudie heeft afgerond en een aanvullende opleiding van drie jaar als advocaat-stagiair. Na het behalen van de titel advocaat is een advocaat nog niet uitgeleerd; jaarlijkse bijscholing is namelijk verplicht.

Vertrouwelijkheid en geheimhouding

Een advocaat is verplicht om vertrouwelijk om te gaan met alle informatie die hem of haar gegeven wordt. Dit beroepsgeheim geldt voor elke advocaat. Bovendien heeft een advocaat een verschoningsrecht; zelfs tegenover een rechter mag een advocaat weigeren om informatie te geven over zijn cliënt.

Behoefte u aan juridische ondersteuning?

Heeft u behoefte aan juridische ondersteuning van een advocatenkantoor in Arnhem? Een advocatenkantoor behartigt uw belangen tijdens juridische geschillen en voorziet u van advies en informatie over uw rechten en plichten.